Kontakt

Bestyrelsen

Lene Yde-Madsen

Lene Yde-MadsenFormand

Solvejg Mogensen

Solvejg MogensenKasserer

Dorte Black

Dorte BlackBestyrelsesmedlem

Rise Eskildsen

Rise EskildsenBestyrelsesmedlem

Tove Fabricius

Tove FabriciusBestyrelsesmedlem

Kontakt

Natteravnene Munkebo

E-mail: munkebo@natteravnene.dk
Telefon: 21643882

Natteravnenes Landssekretariat

Olivia Hansens Gade 2
1799 København V

E-mail: natteravnene@socialtansvar.dk
Telefon: 70 12 12 99