Fald i vold og røveri...

Fald i vold og røveri...

02-12-2012

”At blive offer for kriminalitet er en voldsom oplevelse. Derfor er det glædeligt, at offerundersøgelsen viser, at færre end tidligere udsættes for vold og røveri,” siger DKR's formand, Eva Smith og fortsætter:

”Når man i disse dage læser avisen, fylder vold og kriminalitet meget. Det kan godt give et skævt billede af risikoen for at blive udsat for vold. Derfor er det vigtigt at holde fokus på, at tallene faktisk er faldende, og ikke blive alt for urolig.”

Ny offerundersøgelse viser, at antallet af voldsepisoder og røverier er faldet i Danmark. DKR glæder sig over udviklingen.

Risikoen for at blive udsat for vold har været faldende de sidste tre år. Det samme gælder risikoen for at blive udsat for røveri, som er mindsket fra 2010 til 2011. Det viser rapporten ” Udsathed for vold og andre former for kriminalitet - Offerundersøgelserne 2005-2011”, som Det Kriminalpræventive Råd (DKR) har været med til at finansiere.

Læs mere her