Bikubenfonden

Bikubenfonden

20-01-2010

Det er med glæde vi kan bringe nyheden om, at Bikubenfonden har indledt et 3 årigt samarbejde med Natteravnene og Fonden for Socialt Ansvar, som indebærer, at Bikubenfonden bliver en af Natteravnenes i alt 5 hovedsponsorer.
Cand.scient. Jimmie Gade Nielsen, Socialchef, bliver Bikubenfondens repræsentant i bestyrelsen.

Bikubenfonden
Bikubenfonden af 1989 er en erhvervsdrivende fond, der uddeler bevillinger til gavn for almennyttige og velgørende formål. Bikubenfonden støtter projekter og indsatser indenfor kultur og socialt udviklingsarbejde. Ansøgninger behandles af fondens bestyrelse.

Formålet med fondens sociale bevillinger er at øge livskvaliteten og forbedre levevilkårene for socialt udsatte og marginaliserede grupper. Fondens hovedfokus er på udsatte børn og unge og deres familier, men fonden støtter også indsatser og projekter, der er til gavn for andre udsatte grupper som f.eks. hjemløse og misbrugere. I 2008 uddelte fonden bevillinger på i alt godt 50 mio. kr. på det sociale område i Danmark og Grønland.

Mange af de sociale projekter er flerårige og med et væsentligt metodeudviklingsperspektiv. Ved flerårige bevillinger stiller fonden krav om evaluering af projekternes effekt og metoder, sådan at der sikres en formidling af projekternes erfaringer. For at sikre en forankring og fortsættelse af indsatserne efter bevillingsperioden stiller fonden i nogle tilfælde også krav om kommunal eller anden medfinansiering allerede ved projekternes start.

Læs mere om Bikubenfonden på http://www.bikubenfonden.dk/