Kursus i konflikthåndtering

Kursus i konflikthåndtering

10-10-2010

Som natteravn kommer vi på vores vandringer ud for mange oplevelser - heldigvis er de fleste med et positivt udgangspunkt, men der er også vandringer hvor man bagefter tænker "hvad skete der lige i den situation" og kunne den have udviklet sig anderledes hvis jeg/ vi havde reageret på en anden måde.

I samarbejde med Henrik Rosager, der er leder af Dansk Konfliktrådgivning og arbejder som underviser og mægler både i Danmark og i udlandet, har vi tilrettelagt et kursus der tager udgangspunkt i Natteravnene arbejde.

Om du er ny natteravn eller har været med i mange år er ikke afgørende for din deltagelse - Kursets emne er aktuelt for alle og erfaringerne fra kurset kan bruges når du færdes i byen som natteravn men også når du er blandt familie og kollegaer.

PROGRAM

Jeg finder mig ikke i det!

Vi kender det alle sammen - vi når til et punkt, hvor vi synes et andet menneske er grænseoverskridende og respektløs! Nu kan det være nok! Det gælder både i vores private og i vores professionelle hverdag.

Ofte får vi sagt fra på en sådan måde, at vi pludselig befinder os i en fastlåst position. Vi synes, at konflikten udelukkende er den andens skyld !

I nogle situationer kan vi sagtens leve med den afstand, der opstår - måske opleves den ligefrem befriende.

Når konflikten er med eller mellem de unge i nattelivet eller med samarbejdspartnere, natteravne kolleger, der bryder vores normer for god opførsel har vi dog et særligt ansvar for at bevare kontakten sådan, at vi kan få håndteret konflikten til alles tilfredsstillelse.

Kurset vil give indblik i at analysere og forstå konflikter og give enkle redskaber til at håndtere nogle af hverdagens vanskelige situationer.

Følgende punkter vil danne rammen for programmet:

  • Præsentation og rammer for dagen.
  • Konfliktforståelse - Udfordring, problem eller konflikt?
  • Konflikters optrapning - Hvordan reagerer vi når der sker brud på vores normer og værdier?
  • Fokuspunkter i konflikthåndtering - øvelse med inddragelse af deltagernes egne oplevelser (anonymt)
  • Konfliktkommunikation - kontakt og konflikt
  • Samtaler/træning i den vanskelige konfliktsamtale - egne cases!
  • Kollegial støtte og opbakning - Hvordan kan vi blive bedre til at bruge hinanden i hverdagen?
  • Afrunding på dagen - Hvilke læringspunkter tager jeg med mig?

Form og indhold:

Dagen vil blive bygget op med en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg og efterfølgende samtaler og øvelser. Det er vigtigt at deltagerne har gennemtænkt nogle selvoplevede konflikter, svære situationer, vanskelige samtaler fra deres hverdag sådan at de kan bruges som cases undervejs i kurset.

Du kan læse mere om Henrik Rosager her.

Deltagerpris:           50,- kr. til dækning af forplejning  under kurset - Beløbet betales ved ankomsten

Tilmelding senest mandag den 1. november 2010

til Karin Engelberth-Hansen mail karin.e.h@hotmail.com  - eller på mobil 21 63 29 96.