5 års jubilæum for Natteravnene Munkebo fejrer vi

5 års jubilæum for Natteravnene Munkebo fejrer vi

23-05-2009
 

Bestyrelsesmøde    konstituerende maj 2009                                                                        

 

Bestyrelsesmøde: afholdtes Rosendalen 814 hos Johnny med Heidis lækre hjemmebagte kage (uhm).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deltagere: Johnny, Bodil, Lene, Poul Erik, Heidi, Edith og John.

 

Konstituering af bestyrelse:  formand: Johnny, kasserer Bodil, næstformand Edith, turplanlægger: Poul Erik, revisor Heidi, suppleant Lene,

 

Dirigent: Lene

Valg af referent: John - derfor er referatet blevet noget forsinket. Beklager.

 

Nyt fra landsekretariatet: Nordisk natteravnedag - orientering, se Natteravnenyt.

 

RegnskabØkonomien ser pæn ud.  Sidste nyt:  Vi har i 2009 fået kr. 8.000,- fra Kerteminde kommune. Poul Erik opretter CVR nr., så bestyrelsesmedlemmer ikke risikerer at skulle beskattes af modtagne beløb ( på foreningens vegne).

Munkebo kirke har lige haft besøg af Niels, eks-narkoman og alkoholiker. Han valgte at give sit honorar til Natteravnene i Munkebo. Vi takkede på Natteravnenes vegne. 

 

5 års jubilæum for Natteravnene Munkebo fejrer vi den 6. juni ved klubhuset (roklubben).  Vi laver bål og griller pølser.  Indledes kl. 1830 med gåtur for så mange som muligt i 3 mands grupper.  Derefter tilbage kl. 1930 med så mange børn / unge som muligt.  Fælles hygge og aktiviteter ved bålet og i roklubben.  Mødepligt denne ene dag.  Tag familien med. Lokale forretninger som sponsorer.

SSP er inviteret.  Borgmesteren og x-Natteravne inviteres.  Hvem sørger for fed musik??

 

  • Cykler: Cyklerne bliver nu forsynet med magnetlygter, så de altid har lys på. 

 

En tur for Natteravnene på Politigården i Odense torsdag den 22. oktober kl. 1900.  Vi mødes ved roklubben kl. 1830 prc. og kører sammen derind.  Vi ser det helt nye servicecenter, vagtcentralen, bilparken og til sidst det private museum med mange spændende effekter fra forbryderverdenen og sager gennem tiden. Vores guide er pens. kriminalassistent Henning Falden.

 

  • Introduktionsmøde for nye Natteravne (vedligeholdelse for os gamle). Dato følger (juni)
  • Bowlingaften for de unge og Natteravnene. Dato følger  (august).
  • Bowlingaften for Natteravne og påhæng med mad. Drikkevarer for egen regning. (November).

Medlemskoder og ID kort. Medlemskoder kan man få hos Poul Erik efter 1. tur. ID kort laves, hvis man sender et billede til Lene ell. 50984833.

 

Næste møde: Bestyrelsesmøde den 2. juni kl. 1900 på Fjordvej 83.  Har du nogle gode ideer til fremtiden, så mød op eller send ideerne på mail til bestyrelsen. Har du nogle emner til gode Natteravne må du sige til.

 

 

Vi minder om:                    I er altid velkomne til at ringe vedr. ønsker for at gå - se hjemmesiden.

Nordisk Natteravnedag i Vordingborg den 5. september? Vil du med?

Natteravne i Middelfart 10 år den 3. oktober. Vil du med?

Kulturdag i Århus masser af Natteravne den 9. oktober. Vil du med?

 

Formand Johnny tlf. 40734818               John Yde-Madsen, referent