Natteravnenes Fem gyldne regler:

Natteravnenes Fem gyldne regler:

29-10-2008

 

Natteravnene er synlige, observerer og hjælper, men blander sig aldrig fysisk i uroligheder o. lign. De kan tilkalde professionel hjælp, hvis det er nødvendigt.

Natteravnene går altid i hold på tre i deres karakteristiske gule jakker. Helst med deltagelse af både kvinder og mænd - uanset baggrund - også gerne etnisk og aldersmæssigt.

Natteravnene går kun i det offentlige rum. De går ikke ind i ungdomsklubber, diskoteker, værtshuse eller tilsvarende steder.

Natteravnene giver sig tid til at lytte og tale med børn og unge - overvejende på de unges initiativ - og rådgiver kun inden for rammerne af "sund fornuft". Tungere problemer bliver henvist til de unges forældre eller til professionelle i det lokale netværk (SSP, Anonym Rådgivning o. lign.)

Natteravnene hjælper gerne "forulykkede" børn og unge - helst via deres familie og venner, men følger ikke nogen hjem alene - og låner ikke penge ud.