Generalforsamling

Generalforsamling

11-02-2009

 

Generalforsamling den 17. marts 2009 kl. 19.00

Byskolen - Natteravnenes lokale

 

Kl. 18.00 giver vi et stykke mad og lidt at drikke, til alle medlemmer. Der tilmelding til spisningen senest d. 10.03.09.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Information fra Landssekretariatet
 • Regnskab (resultatopgørelse samt status)
 • Indkomne forslag
 • Budget, herunder fastsættelse af evt. kontingent og beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab
 • Valg af bestyrelse:
  • Næstformand (Charlotte - ønsker ikke genvalg)
  • Kasser (Ragnhild ønsker genvalg)
  • Christian er fratrådt bestyrelsen, Dorthe V. har været hans afløser
  • (Dorthe V. - ønsker genvalg)
  • 3 bestyrelsessuppleanter
  • Maria M. er fratrådt som suppleant
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt
 • Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

Forslag fra medlemmerne, til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage efter indkaldelse til generalforsamling.

Regnskab og indkomne forslag ligger til gennemsyn hos Henning 7 dage før generalforsamlingen.

´

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen