Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling

17-03-2011

Indkaldelse til generalforsamling for Munkebo Natteravnene.


torsdag den 24.3.2011 kl. 19.00

”Kulturhuset” Troelsalle 1, 5330 Munkebo.(under biblioteket)
 
 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning:
 4. Landssekretariatet
 5. Regnskab
 6. Ideer og diskussionsoplæg
 7. Valg af bestyrelse (John, Edith og Johnny forlader bestyrelsen. Tak for indsatsen) + supl.
 8. Valg af revisor + supl.
 9. Orientering
 10. Evt
 11. Næste medlemsmøde og bestyrelsesmøde

Der vil være en forsinket julehilsen til de fremmødte.
Desuden vil der være et let traktement med kaffe og vand til.
 
På gensyn.
 
På bestyrelsens vegne
 
Venlig hilsen
 
Lene Yde-Madsen